Grondwerken

 

 

Welke grondwerken voeren wij uit ?

 • Bouwrijp maken van terreinen, gronden en kavels
 • Lasergestuurde nivellering: Op hoogte brengen en egaliseren van alle bouwterreinen.
 • Uitgraven bouwputten, funderingen, zwembaden, vijvers, grachten, …
 • Uitgraven, opladen afvoeren en storten van grond, afval, steenslag, …
 • Klinkerwerken
 • Rioleringswerken
 • Afbraakwerken
 • Aanleg parkings
 • Onderschoeiingen
 • Berlinerwanden
 • Micropalen
 • Grondankers
 • Zeefwerken