Grondwerken

 

 

Welke grondwerken voeren wij uit ?

  • Bouwrijp maken van terreinen, gronden en kavels
  • Lasergestuurde nivellering: Op hoogte brengen en egaliseren van alle bouwterreinen.
  • Uitgraven bouwputten, funderingen, zwembaden, vijvers, grachten, …
  • Uitgraven, opladen afvoeren en storten van grond, afval, steenslag, …
  • Klinkerwerken
  • Rioleringswerken
  • Afbraakwerken
  • Aanleg parkings
  • Onderschoeiingen
  • Berlinerwanden
  • Micropalen
  • Grondankers
  • Zeefwerken